Algemene voorwaarden Praktijk Uitzonderlijk Apart

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die door Uitzonderlijk Apart worden aangeboden. Door het aanvragen van een consult of dienst ga je  akkoord met deze algemene voorwaarden en de privacy-verklaring.

Ik ben gehouden aan zwijgplicht, dit betekent dat alles wat er besproken wordt tijdens consulten, hetzij per mail, facebook messenger, what's app, telefonisch of persoonlijk, is vertrouwelijk en zal als zodanig door mij worden behandeld. Informatie zal door mij niet met derden gedeeld worden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven jou.

Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden geannuleerd, anders zal het volledige tarief in rekening worden gebracht. 

Mochten er zich storingen in de techniek voordoen, zoals bijvoorbeeld stroomuitval of andere technische mankementen, zal ik uiteraard proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. Helaas kan het natuurlijk ook voorkomen dat de storing zich voordoet bij een derde partij, zoals provider of energieleverancier. Dit valt onder overmacht en ik zal je dan ook zo snel mogelijk proberen hiervan op de hoogte te stellen en voor een passende oplossing zorgen. 

Ik ben geen arts en zal dan ook nooit een diagnose stellen. Wel kan ik ondersteuning bieden bij jouw genezingsproces of verlichting geven van bepaalde klachten door middel van healing. Adviezen mbt gezondheid moeten dan ook gezien worden als ondersteuning. Bij aanhoudende of ernstige klachten ga ik ervan uit dat je een huisarts of specialist bezoekt. Ik zal dan ook nooit adviseren om medische hulp af te wijzen of te stoppen met medische behandelingen. Als jij zelf ervoor kiest te stoppen met een bepaalde medische behandeling of weigert, dan is dit jouw eigen verantwoordelijkheid.

Er kunnen geen rechten aan mijn spirituele adviezen worden ontleend. Het consult impliceert paranormale en spirituele ingevingen en je verkiest zelf hoeveel waarde je aan de gegeven inzichten en adviezen hecht en wat u ermee verkiest te doen. Een spiritueel- of coachings-consult is slechts een momentopname van het proces waarin jij op dat moment verkeert. Er kan dan ook geen enkele garantie worden ontleend met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Tenslotte maak jij zelf keuzes die jouw toekomst beïnvloeden en bepalen.

Uitzonderlijk Apart van Nicole Gerards zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen of ‘toekomstvoorspellingen’. Je blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en jouw eigen leven. Ik retourneer dan ook geen consultkosten, daar er in deze sprake is van een geleverde spirituele dienst en verkoop van een product niet van toepassing is.

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, je mijn diensten te weigeren en/of je voor onbepaalde tijd te blokkeren. Hiertoe zal ik overgaan als ik onjuist of niet gepast wordt bejegend of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. In geval van intimidatie en/of bedreiging, zal er onmiddellijk aangifte worden gedaan bij politie. Dan zal het ook op wettelijke gronden noodzakelijk zijn je gegevens vrij te geven.

Nicole Gerards

Uitzonderlijk Apart

KvK 14114037